Venues - Restaurants - More Hangzhou Restaurants, Reviews, Places to go and what to do in Hangzhou. More Hangzhou Entertainment Guide
Home>Venue>Restaurants

Restaurants
Add New Venue

Red Lamp Spicy Restaurant/红灯笼香辣馆


81 Qingzhiwu, Yuquan 玉泉青芝坞81号
0571 8799 4077
8am - 10pm

Chuan Wei Guan, Fengqi Branch/川味观, 凤起店


80 Fengqi Road 凤起路80号
0571 8528 4293

August Gourmet Garden/八月美食园


69 Wantang Road 万塘路69号
0571 8502 9798
10:30am - 10pm

Mingjianlou Restaurant/明鉴楼


2 Gushan Rd. 孤山路2号

11am - 2pm, 5pm - 9pm

Xiao Shao Xing Restaurant/小绍欣胜利河酒楼


17 Shengli He 胜利河17号
0571 8839 8287
10am - 1am

Huang Fan Er/皇饭儿


53-57 Gaoyin Street 高银街53-57号
高银街53-57号
11am - 9pm

Bojia Wild Fish Restaurant, Baochu Branch/杭州卜家野鱼馆, 松木场店


157 Baochu Road 保俶路157号
0571 8796 9946
10:30am - very late

Zhi Wei Guan, Gaoyin Branch/知味观,高银店


71-73 Gaoyin Street 高银街71-73号

0571 8783 1638

Zhi Wei Guan, Renhe Branch/知味观,仁和店


83 Renhe Road 仁和路83号
0571 8706 5871
8am - 9pm

Zhi Wei Guan, Yanggongdi Branch/知味观味庄


10-12 Yanggong Di 杨公堤10-12号
0571 8797 0568
10:30am - 2pm, 4:30pm - 9pm

Zhang Sheng Ji, Shuangling Road Branch/张生记


77 Shuanglin Road 双菱路77号
0571 8602 6666
11am - 2pm, 5pm - 9pm

Latest Food Blog

Good Stuffed Pumpkin
It comes to this time of the year again. We hope you all had...
Bloger
Jingjing Hong

MORE Choices

Brew Gang

422-434 South Zhongshan Road
中山南路422-434

Read More..

Mulinaccio, Xixi Branch

1, Building 27, Xixi No.1 Business Center, 808 West Wen'er Road
文二西路808号西溪壹号27幢1号商铺

Read More..
Click for Hangzhou, Zhejiang Forecast

Get Weekly Events to your Mailbox